Vuoden 2015 verotus

Vuoden 2015 verotus

27.9.2016
Vuoden 2015 verotus
Vuoden 2015 verotus on valmistumassa ja päätökset tulevat postissa näinä päivinä. Aina Verohallinnossa tehdyt ratkaisut eivät ole selviä ja ne saattavat sisältää virheitä. Autamme sinua ja yritystäsi tarkastamaan verotuspäätöksen ja hakemaan tarvittaessa oikaisua.

On tärkeää huomata, että verotuksen muutoksenhakuajat ovat lyhenemässä ensi vuoden alusta. Nykyisen lain mukaan voit hakea oikaisua tuloverotukseen vielä vuodelle 2010. Jos vireillä oleva lakimuutos hyväksytään esityksen mukaisesti, tammikuusta 2017 alkaen oikaisua voi hakea vuoden 2014 ja sitä seuraavien vuosien verotukseen. Älä päästä muutoksenhakuoikeutta vanhenemaan! Ota yhteyttä veroasiantuntijoihimme.