crowe horwath suomi

Blogi: Taustaselvitys osana riskien hallintaa

Matti Rinne
23.3.2017
crowe horwath suomi
Lähes päivittäin saamme lukea lehdestä seuraavan tyyppisiä uutisotsikoita ”Urakoitsijan konkurssi yllätti: rivitaloyhtiön maksettava viemäriliittymästä tuplasti” tai ”Urakoitsija ajautui konkurssiin: julkisivun remontti jäi kesken”. Suurimmissa hankkeissa yhteistyökumppaniin liittyvien taloudellisten tai muiden riskien realisoituminen johtaa tavallisesti merkittäviin lisäkustannuksiin ja viivästyksiin.

Miltä tämänkaltainen tapahtuma tuntuisi, mikäli se sattuisi omalle kohdalle? Jokainen voi myös kysyä, olisivatko tällaiset tapaukset torjuttavissa, ja jos, niin miten.

Tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikeaa, mutta on asioita, joihin voi ainakin osittain vaikuttaa. Eräs tällainen on yhteistyökumppanin tunteminen niin yrityksen kuin yrityksessä toimivien keskeisten henkilöiden osalta. Meidän ratkaisumme on huolellinen ja syvälle luotaava taustaselvitys tulevasta yhteistyökumppanista. Mitä merkittävämmästä tai suuremmasta projektista on kysymys, sitä syvemmälle tulevan yhteistyökumppaniyrityksen ja sen vastuuhenkilöiden taustoihin tulisi perehtyä.

Voimassa oleva lainsäädäntömme, lähinnä ns. tilaajavastuulaki, edellyttää tilaajia huolehtimaan siitä, että niiden kanssa vuokratyötä tai alihankintaa tekevät yritykset täyttävät työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. Näin myös uskoakseni valtaosin tapahtuu. Rakennusteollisuudessa tilaajavastuu on toteutunut erinomaisen hyvin ja yritykset toimittavatkin tilaajavastuulaissa edellytetyt todistukset pääurakoitsijoille säännöllisesti.

Nopeasti ajatellen asiat ovat näiltä osin kunnossa eikä siis ole syytä huoleen, vai onko?

Hyvä yhteistyökumppani on luotettava niin yrityksenä kuin yhteiskunnan jäsenenä. Tämä sama pätee myös yrityksen taustalla toimiviin vastuuhenkilöihin. Vaikka yritys ja sen vastuuhenkilöt toimisivatkin moitteettomasti, on mahdollista, että yritys ei taloudellisesti kykene selviämään sitoumuksistaan tai yrityksellä voi olla vireillä aiempiin hankkeisiin liittyviä riita- ja oikeusprosesseja, joista saattaa seurata esimerkiksi taloudellisesti raskaita korvausvaatimuksia vaikeuttaen yrityksen kykyä jatkaa toimintaansa. Tällaisella tiedolla saattaa olla vaikutusta suunniteltuun yhteistyöhön, mikäli tieto on päätöstilanteessa osapuolten käytettävissä.

Mikä on vastuuhenkilöiden aikaisempi yrityshistoria? Onko siellä tapahtumia, jotka herättävät epäilyjä tai ainakin kysymyksiä? Mikä on vastuuhenkilöiden henkilökohtainen tausta? Minkälainen henkilöhistoria heiltä löytyy? Näihin kysymyksiin löydämme vastauksia kattavasta taustaselvityksestä.

Valitettavasti kaikissa yhteiskunnissa ilmenee myös rikollisuutta, jonka avulla tavoitellaan taloudellista hyötyä. Keskusrikospoliisin taloudellista rikollisuutta luotaavan tilannekatsauksen 1/2017 mukaan vuoden 2016 aikana taloudellisia rikoksia kirjattiin jopa 21 % edellisvuotta enemmän. Yrityksin kohdistui identiteettivarkauksia, toimitusjohtajapetoksia, törkeitä petoksia sekä konkursseihin liittyviä rikoksia. Lisäksi poliisia työllistivät rekisterimerkintärikokset, rahanpesurikokset sekä kirjanpito- ja verorikokset. Näihin liittyen syntyvä taloudellinen vahinko yleensä siedetään, mutta yritykselle syntyvä maineriski on yksittäistä taloudellista menetystä merkittävästi pitkävaikutteisempi haitta.

Taustaselvitysten avulla yrityksen riskiä uhriutua voidaan pienentää merkittävästi. Todennäköisyys urakoiden äkilliseen keskeytymiseen pienenee, ketjujen läpinäkyvyys paranee sekä työntekijöiden luottamus työnantajaansa lisääntyy. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tuoreessa selvityksessä ”Pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvat huijaukset” tuodaan esille, että pk-yrityksiin kohdistuvat huijaukset vaikuttavat osaltaan myös kilpailun toimivuuteen.

Huijaukset heikentävät monin tavoin pk-yritysten toimintamahdollisuuksia. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvityksen mukaan huijausten vaikutukset ulottuvat kuitenkin laajemmin koko yhteiskuntaan. Huijausten onnistumista voidaan ehkäistä muun muassa parantamalla pk-yritysten liiketoimintaosaamista.

Taustaselvitys esimerkiksi osana hankintaprosessia ei ole epäluottamuslause yhteistyökumppania kohtaan vaan mielestäni se on erittäin tärkeä osa avointa rehellistaloutta, mikä mahdollistaa asianmukaiset tarjoukset, toimialan terveen kilpailun ja yrityksen keskittymisen omaan ydintoimintaansa. Parhaimmillaan taustaselvitys voi alentaa myös hankkeiden kokonaiskustannuksia, kun hankkeet eivät keskeydy tai viivästy yhteistyökumppaneiden aiheuttamien yllätysten takia.

Matti Rinne, johtava asiantuntija
matti.rinne(at)crowehorwath.fi
040 505 5840Lähteet:
Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksiä 2/2017: Pieniin ja keskisuurin yrityksiin kohdistuvat huijaukset, Helena Tuorila: https://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/julkaisut/selvitykset/2017/kkv-selvityksia-2-2017-pk-yrityksiin-kohdistuvat-huijaukset.pdf

Keskusrikospoliisi, Talousrikollisuuden tilannekatsaus 1/2017, Poliisin ja Tullin tietoon tullut talousrikollisuus