fredy

Fredy Bogomolov

Õigusnõustaja
Crowe DNW OÜ 

Võlaõigus

 • Võlaõiguslike lepingute koostamine, ettevalmistamine ning lõpetamine.
 • Konsulteerimine võlaõguslikutes vaidlustes ja võlgade sissenõudmisel.
 • Kinnisvaraga seotud tehingute nõustamine ja korraldamine.
 • Ühingute nõustamine täitemenetluses ja pärimismenetluses.
 • Esmane nõustamine tsiviil- ja halduskohtumenetluse ning asjaõiguslike tehingute valdkonnas.
 • Nõustajana osalemine tsiviilkohtumenetluses.

Tööõigus

 • Töölepingute ja võlaõiguslike töösuhete lepingute koostamine ja ettevalmistamine ning konsultatsioon.
 • Nõustamine ametijuhendite ja sisekorraeeskirjade väljatöötamisel.
 • Lepingute muutmise ja lõpetamise ettevalmistamine ning konsultatsioon.
 • Esindamine töövaidluskomisjonis ning läbirääkimistel.
 • Töötervise- ja tööohutusalane õiguskonsultatsioon.