Risk

Řízení rizik

Požadavky na řízení rizik rostou, stíháte s nimi držet krok?

Rizikové poradenství

Poradenství při řízení rizik

Řízení rizik v podání Crowe vychází z konkrétních potřeb managemetu klienta. Na jejich základě posoudíme všechna rizika, navrhneme strategii a najdeme nejlepší způsob, jak snížit a efektivně řídit rizika.

Zpravidla provádíme následující kroky:

 • Rychlé vyhodnocení rizikového profilu společnosti
 • Zmapování rizik a návrh strategie
 • Nastavení procesu monitorování a vyhodnocování rizik
 • Vyhodnocení provozních rizik následované specifickými procesy
 • Analýza transakcí (úvěry, investice atd.) z pohledu finančních rizik
 • Zvážení nástrojů snižujících rizika (například pojištění, finanční deriváty apod.)
 • Ocenění finančních nástrojů

Interní audit

Plný outsourcing interního auditu

Nechte celý interní audit na Crowe

Částečný outsourcing interního auditu

Např. audit IT, řízení rizik apod.

Nastavení a efektivnost vnitřních kontrol

• Např. podle pravidel Sarbanes-Oxley

Plný outsourcing interního auditu

Nechte celý interní audit na Crowe

Částečný outsourcing interního auditu

Např. audit IT, řízení rizik apod.

Nastavení a efektivnost vnitřních kontrol

• Např. podle pravidel Sarbanes-Oxley
int audit

Naše zkušenosti z interního auditu ve Váš prospěch

V interním auditu a vyhodnocování procesů, zejména v oblastech IT infrastruktury a bezpečnosti či finančních transakcí a investic, disponujeme odborností a dlouholetými zkušenostmi. Díky tomu dokážeme přinést vyšší přidanou hodnotu ve srovnání s tím, kdy si podnik pokrývá tyto oblasti pouze vlastními silami.

Naše služby zahrnují:

 • Pravidelné hodnocení/audit vybraných oblastí
 • Poskytování odborníků pro váš auditní tým
 • Návrh auditního plánu na základě rizikového profilu vaší společnosti
 • Odborná školení

Kontakty

Ivana Brancuzká
Ivana Brancuzká
Country Manager
Crowe Czech Republic