newsletter

Revoluce v oblasti DPH?

Andrea Kleinová
23. 10. 2018
newsletter

Na nedávném jednání Rady ministrů financí a hospodářství zemí EU (ECOFIN) bylo dosaženo dohody v rámci daně z přidané hodnoty a možnosti uplatnění celoplošného systému přenesení daňové povinnosti neboli reverse-charge. Přenesení daňové povinnosti by se dle předloženého návrhu České republiky mělo týkat všech lokálních zdanitelných plnění, které překročí hodnotu 17 500 EUR,
což
by znamenalo opravdu revoluční krok. Česká Finanční správa si od tohoto kroku slibuje zejména snížení mezery ve výběru daně z přidané hodnoty, které dle její slov zůstává stále příliš vysoká.

Dohoda samozřejmě neznamená, že by se systém celoplošného zavedení režimu přenesení daňové povinnosti začal uplatňovat již od začátku příštího roku spolu s novým daňovým balíčkem pro rok 2019, o kterém jsme Vás již informovali. Nejprve je potřeba, aby byl dokončen legislativní proces tohoto návrhu na evropské úrovni, až pak se můžeme zabývat změnami v národním právu.