news

Ekonomické okénko

Angažovaný agilní kolaborant

Petra Štogrová Jedličková
23. 10. 2018
news

…byla slova za mých mladých let velmi neslušná. Dnes je to překvapivě znovu součást velkých ideologických tlaků a čistek – tentokrát ovšem ve velkých korporacích. Namísto rozvědčíků, důvěrníků a politruků hledáme agilní kouče, tribe lídry a squat manažery. Mění se – alespoň podle názvů profesí – zavedené pracovní postupy a to, co funguje dobře u malých startupů, se nyní ordinuje v nadnárodních staletých korporacích. To, co fungovalo dobře v nadnárodních korporacích, se ale nikam nepřenáší, nýbrž se to ničí. Spousty lidí se díky agilizaci ocitnou bez práce a na druhé straně spousta pozic – podivně nazvaných – zůstane neobsazena. Prý nejsou lidi. Jsou, jenom je třeba se na trh práce podívat v souvislostech; ostatně téma hledání a vývoje lidí ve firmách je naprosto bezkonkurenčně téma č. 1 klientů a firem, se kterými se bavím o jejich aktuálních problémech. Mně se to jeví tak, že z té agilizace bude paradoxně profitovat někdo jiný, než ten, kdo ji tak angažovaně prosazuje…