Одит мениджър

Като една от водещите компании в България, предоставящи професионални услуги, ние търсим изключителни хора, които да се присъединят към екипа ни. Нашата политика е да създаваме приятелска, достъпна и професионална среда за нашите бизнес партньори, изграждайки стабилни и дългосрочни взаимоотношения с тях.

Екипът ни е фундаментален за нашия бизнес и успех. Нашият експертен екип от професионални консултанти и помощен персонал са ключът към първокласна клиентска услуга. Насърчаващата среда, в която работим подпомага значително кариерното развитие. Изграждането на кариери е един от начините за изграждане на нашия бизнес.

Ние търсим инициативен и ентусиазиран професионалист, който да се присъедини към нашия одит отдел.

Основни задължения и отговорности:

business-graph-line-3

 • Има основна роля при планирането на одитни ангажименти и подготовката на стратегията за одит, включително изготвяне на работен план и подходящо адресиране на рисковете;
 • Разбира бизнеса на одитирания клиент  и познава ключовите моменти и тенденции на бизнеса като в същото време е информиран за основното бизнес/икономическо развитие и тяхното въздействие върху одитирания клиент;
 • Определя структурата на проекта и оценката и осигурява правилното разпределение на ресурсите;
 • Отговаря за навременното изпълнение и приключване на одитните ангажименти и  вписването им в определената бюджетна рамка;
 • Демонстрира способност за висококачествено изпълнение на одитните ангажименти, постигайки резултати, които отговарят на спецификата на работния план и крайните срокове;
 • Изгражда и поддържа ефективна комуникация с ръководството на клиента на всеки етап от одитния ангажимент и допринася за силна и положителна връзка с клиента чрез взаимодействие с персонала на клиента;
 • Действа като ролеви модел и ментор за по-малко опитните членове на екипа разработва план за развитие и предоставя обучение на работното място за талантливите членове на екипа;
 

Знания, опит и умения:

lightbulb-4
 • Минимум 6 години опит в одита;
 • Задълбочени познания на МСФО и българското данъчно законодателство;
 • Висше образование по Счетоводство и контрол, Финанси или инженерна специалност;
 • Българска и/или международна счетоводна квалификация като CPA и/или ACCA;
 • Отлично владеене на английски език, включително четимо, говоримо и писмено;
 • Отлична компютърна грамотност, включително Microsoft Office – Word, Excel и Power Point
 • Отлични умения за организиране и приоритизиране;
 • Отлични умения за работа в екип с изграждане на силни междуличностни отношения, за комуникация и умения за управление на проекти
 • Лидерство и почтеност
 

Ние предлагаме:

interface-share-star
 • Прогресивни възможности за развитие на кариерата в реномирана организация, включително и възможност за партньорска позиция;
 • Работа с водещи български и международни компании и придобиване на мултикултурен опит;
 • Приятна, екипно ориентирана и подпомагаща работна среда;
 • Участие в голям брой международни, професионални и събития за удоволствие;
 • Пълна финансова подкрепа за квалификация и професионално развитие;
 • Атрактивно възнаграждение.
 

Станете част от осмата по големина глобална одиторска мрежа! Изпратете Вашето резюме на office@crowe.bg и ние ще се радваме да се свържем с Вас, ако отговаряте на нашите изисквания.