Одит асистент

Като една от водещите компании в България, предоставящи професионални услуги, ние търсим изключителни хора, които да се присъединят към екипа ни. Нашата политика е да създаваме приятелска, достъпна и професионална среда за нашите бизнес партньори, изграждайки стабилни и дългосрочни взаимоотношения с тях.

Екипът ни е фундаментален за нашия бизнес и успех. Нашият експертен екип от професионални консултанти и помощен персонал са ключът към първокласна клиентска услуга. Насърчаващата среда, в която работим подпомага значително кариерното развитие. Изграждането на кариери е един от начините за изграждане на нашия бизнес.
Ние търсим инициативен и ентусиазиран професионалист, който да се присъедини към нашия одит отдел.

Основни задължения и отговорности:

business-graph-line-3

 • Взима участие в одитни ангажименти, изпълнявани в съответствие с изискванията на Международните одиторски стандарти (МОС), съгласно поставените задачи;
 • Съдейства на одит мениджъра при обработката на документация, като включително анализира счетоводна и друга приложима информация и документация, с цел идентифициране на счетоводни и одитни въпроси;
 • Изготвя необходимата документация и работни документи за извършената работа;
 • Планира и изпълнява поставените задачи като съблюдава за постигането на желаните резултати и спазване на поставените крайни срокове;
 • Демонстрира внимание и старание при изпълнението и завършването на поставените задачи;
 • Поддържа добри работни взаимоотношения с колеги, бизнес партньори и клиенти;
 

Знания, опит и умения:

lightbulb-4
 • Минимум 3 години опит в одитирането;
 • Висше образование в областта на счетоводството, финансите, бизнес администрацията, инженерните науки;
 • Добри аналитични и комуникационни умения;
 • Внимание към детайла и стриктно спазване на крайните срокове;
 • Отлични умения за бизнес комуникация;
 • Отлични умения за организиране и приоритизиране;
 • Отлична компютърна грамотност, включително Microsoft Office – Word, Excel и Power Point.
 

Ние предлагаме:

interface-share-star
 • Прогресивни възможности за развитие на кариерата в реномирана организация, включително и възможност за партньорска позиция;
 • Работа с водещи български и международни компании и придобиване на мултикултурен опит;
 • Приятна, екипно ориентирана и подпомагаща работна среда;
 • Пълна финансова подкрепа за квалификация и професионално развитие;
 • Атрактивно възнаграждение.
 

Станете част от осмата по големина глобална одиторска мрежа! Изпратете Вашето резюме на office@crowe.bg и ние ще се радваме да се свържем с Вас, ако отговаряте на нашите изисквания.