Georgi Kaloyanov

Георги  Калоянов

Управляващ съдружник
Георги Калоянов е Управляващ Съдружник и основател на Кроу България. Притежава бакалавърска степен по Компютърни системи и технологии и магистърска степен по Счетоводство и контрол. Притежава следните международни професионални сертификати: ИДЕС, CIA, CRMA, CISA, CFSA, CGAP и CCSA.  Основният опит на г-н Калоянов е в одит и консултации на публични дружества; корпоративни финанси; управление на риска; корпоративно управление. Притежава над 17 години професионален опит в областта на одита и технологиите.