Aanpassingen VVPR-bis regeling

Terugbetaling thuis getankte elektriciteit voor bedrijfswagens

Marc  Verbeek
23-6-2022
Aanpassingen VVPR-bis regeling

Voordeel van alle aard?

Zoals iedereen weet, wordt voor het privé gebruik (inclusief woon-werkverkeer) van een door de werkgever/vennootschap ter beschikking gestelde wagen een voordeel van alle aard in rekening gebracht in hoofde van de werknemer/bedrijfsleider. Dit voordeel omvat ook de brandstof die met een ter beschikking gestelde tankkaart wordt getankt.

De terugbetaling van thuis getankte elektriciteit kan echter niet zomaar met een tankkaart worden gelijkgesteld. In casu is er namelijk geen sprake van door de werkgever/vennootschap ter beschikking gestelde brandstof/elektriciteit.

Dus moet in principe een apart voordeel van alle aard worden belast voor de terugbetaalde elektriciteit, ten belope van het terugbetaalde bedrag in zover dit betrekking heeft op woon-werkverkeer of zuivere privé verplaatsingen. Voor het woon-werkverkeer kan een werknemer wel genieten van een belastingvrij bedrag van EUR 420,00.

Administratieve tolerantie


Door een administratieve tolerantie moet er evenwel toch geen apart voordeel van alle aard worden aangerekend indien een aantal voorwaarden cumulatief vervuld zijn.  Zo moet:

  • De terugbetaling van thuis getankte elektriciteit zijn opgenomen in de car policy van de werkgever/vennootschap;
  • De laadpaal thuis voorzien zijn van een specifiek communicatiesysteem dat aan de werkgever/vennootschap communiceert hoeveel elektriciteit er wordt verbruikt;
  • De werkgever/vennootschap zelf instaan voor de installatie van de laadpaal.

In verband met de tweede voorwaarde werd intussen door de Minister genuanceerd dat ook een andere vorm van communicatie kan worden gebruikt voor zover deze verifieerbaar is bv door een tussenteller.  Het is uiteraard de bedoeling dat enkel de voor de bedrijfswagen getankte elektriciteit wordt terugbetaald.

Conclusie
Allicht is hierover het laatste nog niet gezegd.  De Minister heeft dan ook laten weten dat er nog een Circulaire op komst is.

Marc Verbeek
Marc  Verbeek
Partner Tax
Crowe Spark