Ekipi ynë

Mp1
Partner Angazhimi
Mp1
Prof. Dr. Hysen Cela
KM, AL(EKR)
Crowe AL sh.p.k
MP2
Administrator dhe Partner Angazhimi
MP2
Nexhmije Cela
KM, AL (EKR)
Crowe AL sh.p.k
asd

Elionila Korita, Menaxher Këshillime Kontabiliteti

 
ed

Edlira Tirana, Menaxher Rivlerësimi i Pasurive

erk

Eriksela Shuli, Kontabilist i Miratuar (KM)

 
erv

Egin Kocollari, Junior Taksa dhe Auditim

 
asd

Elionila Korita, Menaxher Këshillime Kontabiliteti

 
ed

Edlira Tirana, Menaxher Rivlerësimi i Pasurive

erk

Eriksela Shuli, Kontabilist i Miratuar (KM)

 
erv

Egin Kocollari, Junior Taksa dhe Auditim