Legal


El nostre Departament Legal es defineix com a proper i dinàmic, proporcionant respostes ràpides i adequades a les necessitats dels nostres clients.


Legal

El Departament Legal de Crowe Andorra és considerat com una Firma Líder i dels més prestigiosos i amb major reconeixement al Principat d'Andorra. El desenvolupament de Crowe Andorra (des dels seus inicis com a Alfa Capital) ha estat paral·lel al procés històric d'obertura i transformació econòmica que viu Andorra, tenint un paper protagonista en l'evolució de l'assessorament Legal andorrà participant tant (de forma recurrent i a llarg termini) a l'orientació legal a particulars i empreses de totes les nacionalitats, com al sector públic.

L'essència del Departament Legal de Crowe Andorra està en el coneixement dels mercats nacional i internacional (aquest últim a través de l'aliança internacional Crowe), el tracte proper al client i l'especialització dels nostres professionals, que ens permet assessorar a empreses, particulars i al sector públic en totes les àrees pròpies del Dret, oferint solucions integrals a les necessitats legals d'empreses i particulars i aportant solucions a mida, tenint en compte el context en què desenvolupa en cada moment al Principat d'Andorra (especialment en aquesta època d'obertura i transformació econòmica i legal), proporcionant assessorament complet i integral recurrent i a llarg termini.

 

Crowe Andorra i el Departament Legal encarnen una nova generació de professionals, una manera diferent de prestar assessorament basat en l'especialització, en la transparència, en la proactivitat, en la capacitat d'innovació, en la profunditat en l'anàlisi del Dret (com a mitjà d'obtenció d'òptims resultats i excel·lència en el servei d'assessorament legal prestat) així com el ple respecte a les regles ètiques, la confiança i lleialtat als nostres Clients.

M&A

El nostre Departament Legal, amb experiència en operacions d’adquisició i venda d’empreses tant a nivell nacional com a internacional, i en tot tipus de sectors, ens posiciona juntament amb la resta de departaments com a Firma pionera en la prestació de serveis professionals, de conformitat amb el procés de transformació en el que es troba el Principat d’Andorra.

 • Processos de revisió legal o due diligence.
 • Processos de compra i/o de venda d’empreses, societats i grups empresarials de gran complexitat.
 • Assessorament a firmes de Private Equity i Capital Risc en la presa de participacions industrials minoritàries de caire financer.
 • Disseny i execució de processos de reestructuració i reorganització empresarials.
 • Acords associatius i/o de Joint-Venture.

Acords d’Inversió i Pactes d’Accionistes (amb previsió de mecanismes de control, assegurament d’inversions, R&W, etc.).


 Dret Societari i Regulatori (Corporate)

La nostra experiència al Principat d’Andorra i el coneixement procedent de Crowe Global, així com els perfils d’especialització dels nostres professionals, ens situa com una Firma avantguardista en l’assessorament particular i recurrent de “l’Empresa” en totes les àrees pròpies de la pràctica mercantil, aportant solucions integrals a les necessitats legals tant de l’Empresa com dels seus accionistes i administradors.

(i)        Contractació Mercantil

 • Contractació mercantil general (agència, distribució, comissió, etc.).
 • Planificació, constitució i seguiment de Societats i altres formes associatives. Societats de capital-risc.
 • Protocols per a grups i empreses familiars, constitució i assessorament de Family Office.

(ii)      Dret Societari i Regulatori

 • Constitució, modificacions d’Estatuts, processos de dissolució i liquidació de societats.
 • Augments, reduccions i operacions de modificacions estructurals de capital (fusions, escissions, segregacions d’activitat, etc.).
 • Secretaries d’òrgans socials: Consells d’Administració i Juntes Generals.
 • Relacions entre socis - Pactes parasocials.
 • Govern corporatiu. Secretaries tècniques i assessorament legal.

 

Dret Financer i Bancari

En línia amb la situació de transformació i d’apertura del País, el sector financer d’Andorra actualment es troba en un procés de continua i profunda adaptació, tant als canvis regulatoris com a les noves necessitats econòmiques i comercials del mercat. Els professionals del Departament Legal de Crowe Andorra aprofiten l’experiència de la Firma en l'indústria financera i bancària per fer costat en aquesta transformació i reestructuració financera i bancària.

(i)        Financer Regulatori

 • Autorització i constitució o establiment a Andorra i procediments de modificació o ampliació d’activitat de qualsevol tipus d’entitats regulades (entitats de crèdit, empreses de serveis d’inversió, institucions d’inversió col·lectiva, etc.).
 • Adquisició, presses de participació i fusió, reestructuració, escissió, dissolució i liquidació d’entitats regulades.
 • Govern Corporatiu a l’àmbit financer.
 • Qüestions relacionades amb l’abús de mercat, mercats de valors i compensació o liquidació.
 • Procediments de supervisió i inspecció i respecte de qualsevol classe d’actuacions als mercats de valors i de crèdit.

(ii)      Financer Corporatiu i de Projectes

 • Operacions de finançament corporatiu i de projectes (públics i privats), finançament d’actius, infraestructures, financiacions estructurades o sindicades, finançament d’adquisicions internacionals tant des de la perspectiva de l’Acreditant com dels Acreditats.
 • Assessorament a bancs internacionals i fons d’inversió que operin en el mercat de reestructuració de deute i del mercat del deute en incompliment.
 • Operacions de traspàs d’actius immobiliaris a favor d'entitats inversores o reestructuracions internes.

(iii)    Reestructuració bancària

 • Adquisició, presses de participació i fusió d’entitats financeres bancàries privades.
 • Assessorament legal en entitats rescatades i reestructurades, reestructuració, escissió, dissolució i liquidació d’entitats.
 Civil i Dret Privat, Inmobiliari, Dret Regulatori i Dret Laboral

L’economia andorrana és avui oberta al món. Rebem inversions estrangeres i alhora les empreses andorranes s’internacionalitzen per mantenir la competitivitat. Aquest procés d’obertura requereix disposar de l’assessorament legal escaient en els països d’origen i de destí de les inversions.

 • Assessorament, disseny i execució d’operacions patrimonials.
 • Protocols familiars i pactes successoris.
 • Gestió i planificació de patrimonis.
 • Contractació civil.
 • Contractació pública (gestió administrativa i tramitació de procediments i llicències).
 • Immigració, residència activa i passiva.
 • Laboral i CASS
 • Assessorament Administracions Publiques.
 • Assessorament immobiliari (transaccions d’alta complexitat).
 • Contenciós i Arbitratge.

Necessita la nostra ajuda?

No troba els serveis què necesita? Seguidament trobarà les nostres dades. No dubti en contactar-nos.
Antoni Bisbal
Antoni Bisbal
Soci Director
Crowe Andorra
Maria Vazquez
Maria Vázquez
Gerent del Departament Legal
Crowe Andorra