El nou Reglament de Protecció de Dades

Butlletí Setembre 2022

Luis Hernández
27/9/2022

El mes de maig de 2022 va entrar en vigor la nova Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades (LQPD), modificant en profunditat el marc legal andorrà en Protecció de Dades de Caràcter Personal i adaptant-lo a la legislació europea dels darrers anys.

Juntament amb la citada norma, el 21 de setembre de 2022, va entrar en vigor el Reglament d’aplicació de la LQPD, quedant configurat el marc normatiu definitiu en la citada matèria.

El nou Reglament desenvolupa alguns aspectes de la normativa, aportant seguretat jurídica als subjectes obligats i establint un règim adaptat a les necessitats i peculiaritats del Principat d’Andorra, així com a les dels responsables del tractament de les dades. Alhora, s’especifiquen procediments i obligacions concrets que deriven dels preceptes de la Llei 29/2021.

Des de Crowe Andorra et volem introduir als principals aspectes continguts en el Reglament de la Llei de Protecció de dades personals.

Esperem que el contingut del present documento hagi resultat del seu interès. Per a qualsevol qüestió addicional que pugui precisar, restem a la seva disposició.

Podeu consultar la Newsletter completa aquí.
2022_09