Pilar Varo

Mª Pilar Varó

Gerent del Departament d'Assessorament
Crowe Andorra
Gerent del Departament d'Assessorament de Crowe Andorra
Dades acadèmiques

La Sra. Varó és llicenciada en Dret i Direcció i Administració d’Empreses per la Universitat d’ Alacant. Així mateix, posseeix un Máster en Drets de la Propietat Industrial i Intel·lectual (LUCENTINUS promoció XVII ) cursat a la Universitat d’Alacant en 2010. Posteriorment, a l’any 2014 va cursar un segon Máster de Dret digital i Societat de la Informació per la Universitat de Barcelona ampliant el seus coneixements en l’àrea de Compliance, Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, Protecció de dades i noves tecnologies.

 

Experiència professional

Va iniciar la seva carrera professional a l’any 2007 com col·laboradora en matèria mercantil i fiscal de diversos despatxos d’avocats d’Alacant fins al 2010. Posteriorment, és va traslladar a Madrid i va formar part del Departament Jurídic de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, assessorant jurídicament en Dret Internacional, Dret comunitari i Propietat Industrial a societats nacionals així com a grups amb presència internacional. A l’any 2012, és va incorporar al Departament de Compliment Normatiu de l’Oficina Europea de Propietat Intel·lectual, de la que va formar part durant 2 anys. A 2014, comença a treballar al Departament de Consultoria de la Firma International Crowe Horwath a Barcelona.

 

Al llarg de la seva carrera professional, ha assolit una dilatada experiència en projectes de compliment normatiu tant en el sector públic com en entitats privades, amb especialització en els sectors farmacèutic, de la construcció, l’immobiliari, societats cotitzades al IBEX i en societats del sector financer subjectes a organismes reguladors. Així mateix, ha adquirit una amplia experiència en l’assessorament a entitats espanyoles, multinacionals i andorranes tant en matèria l’elaboració de plans de compliment normatiu i plans de prevenció penal, experiència en anàlisis de riscos, i l’establiment de controls mitjançant la redacció del codi de conducta i diferents tipus de polítiques i normes de compliment. També destaca, la seva experiència com a auditora de prevenció de blanqueig de diners i de finançament del terrorisme, i de Protecció de dades de caràcter personal.

Idiomes
  • Català
  • Castellà
  • Anglès
  • Francès
  • Alemany